...
Alpina Luxury Chalets

Общи условия и Лични данни

Общи условия

Добре дошли на уеб сайта AlpinaChalets.com, наричан по-нататък („Уеб сайтът“). AlpinaChalets.com е рекламен уебсайт на комплекс от къщи за гости под наем Алпина Чалетс. Собственик на комплекса и този уеб сайт е фирма Атон-681 ООД, с БУЛСТАТ BG204077761 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Среброструй 8. Всеки потребител на този уеб сайт е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от уеб сайта. Създателите, собствениците и сътрудниците на уебсайта не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уеб сайта. Собственикът на този сайт и администраторите му не носят отговорност за публикуваните в уебсайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност. Вие разбирате, че решенията, които вземате не могат да се мотивират с финансовата информация, коментари и анализи, предоставени от уеб сайта. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в този уебсайт. Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от този уеб сайт без изричното писмено позволение от собствениците и/или администраторите на уеб сайта. Екипът на този уеб сайт не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Условия за резервация

Уважаеми гости,

За да направите резервация за някоя от четирите ни бутикови къщи в алпийски стил е необходимо да предплатите 50% от размера на сумата от изготвената ви оферта за целия период на вашия престой.

За да направите резервация за промо пакет за престой при нас е необходимо да предплатите 100 % от цената на избрания промо пакет.

За резервация за престой по време на Великденските, Новогодишните и Коледните празници е необходимо да предплатите 50 % от цената на престоя, като останалите 50 % се предплащат не по-късно от 30 дни преди датата на настаняване. При неплащане на втората половина от сумата в този срок, предплатената сума се усвоява като неустойка и резервацията се анулира без предупреждение.

Условия за анулиране на резервация

В случай на неявяване на гости, без предварително уведомяване за анулиране на резервацията, предплатената от тях сума се усвоява изцяло като неустойка, поради отпаднала заетост, непосредствено преди насрочените дата и час за настаняване.

В случай, че гостите желаят да анулират вече направена резервация, трява да уведомят за намеренията си не по-малко от седем дни преди датата за настаняването им. При това положение предплатената от тях сума ще се използва като депозит за следващо посещение в период не по-дълъг от шест месеца, считано от датата на анулиране на резервацията. Тази възможност е еднократна за дадената резервация.

В случай, че гостите желаят да анулират вече направена резервация в срок по-малък от седем дни преди датата за настаняване, половината от предплатената сума се усвоява като неустойка, а останалата половина остава като депозит за следващо посещение в период не по-дълъг от шест месеца, считано от датата на анулиране на резервацията. Тази възможност е еднократна за дадената резервация.

При напускане на комплекса преди изтичане на периода, за който е направена резервацията, гостите дължат заплащане на пълната сума за резервацията, независимо колко дни са останали в комплекса.

Политика за обработка на лични данни

Във връзка с GDPR РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, насочен към осигуряване на по-голяма защита на личните данни на всеки един гражданин на Европейския съюз, Ви уведомяваме, че личните данни, които ни предоставяте, е единствено с цел обработка на запитванията Ви. Ние пазим личните Ви данни и гарантираме поверителността им. Попълвайки полетата на различните форми за връзка с нас в този сайт, Вие декларирате съгласието си за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Вашите данни не се използват и обработват за други цели. Вашите данни са обработват и използват само от екипа, работещ с този сайт и с бизнеса, който представлява. Вашите лични данни се обработват съгласно действащото българско и европейско законодателство. По всяко едно време можете да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, с каква цел се съхраняват, както и за възможността за оттегляне на съгласието Ви за бъдещ период. Можете да се свържете с нас на имейл [email protected].

Бисквитки

Този сайт използва бисквитки (cookies) единствено за правилното му функциониране и отчитане на анонимна статистика за изплзването му от всички потребители чрез инструментите на Google Analytics. Бисквитките не се използват за съхранение на Вашите лични данни от контактна форма, форма за запитване или други.